SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › Prieskum zamestnaneckej pretvárky (návod na vyplnenie, časť druhá)

Prieskum zamestnaneckej pretvárky (návod na vyplnenie, časť druhá)

30.október 2017 / redakcia - zamyslenie

Prešiel ďalší rok zamestnaneckej spokojnosti a prichádza ďalší. Hoci pre desiatky a desiatky ľudí nepríde už žiaden. Mnohí to pocítia na vlastnej, dnes ešte magentovej koži.

Tento text sme priniesli v rámci série článkov o zamestnaneckom prieskume v rokoch 2014-15 a aj tento rok v apríli. Tým, čo ho čítajú po tretíkrát, sa ospravedlňujeme. Ale opakovanie je vraj matkou múdrosti a pribúdajú noví a noví čitatelia, navyše... mnoho sa nepomenilo, obsah zostáva, možno len nad ním znova a lepšie popremýšľať. Slovenské odpovede v dotazníku vždy boli a bez najmenšej pochybnosti budú aj dnes najlepšie v Európe. Zamestnanci boli a budú najspokojnejší v celej DT group, zvládajú svoje úlohy vždy a za každých okolností, a keď ich tu zostane hoci desatina, vždy budú mať citlivo vyvážený pomer medzi súkromným a pracovným životom a nebudú mať žiadne zdravotné problémy. A za všetko dostávajú primeranú odmenu.

Jedna zmena tu ale je. Vyhodnocujú nás 'federálne', niet s čím porovnávať a to naše prvenstvo v Európe už nie je tak suverénne. Českí t-mobajlisti predsa len odpovedajú inak. Ale oni v Nemecku nevedia oddeliť Čecha od Slováka, majú to tak v štruktúre, že sme všetci jedno veľké jedno. Hoci nátura a spokojnosť sa organizačnou štruktúrou nemení... No čo už, robí si to firma, my máme inú úlohu... 

Vyplniť ďalší PULSE SURVEY.Asi poznáte to smutno-smiešne, vtipné, často však pravdivé konštatovanie “Naši zamestnanci predstierajú, že pracujú a firma predstiera, že ich za to platí”. Pri každoročnom vyplňovaní dotazníka s názvom 'Pulse Survey' mi napadá iné prirovnanie: “Naši zamestnanci predstierajú, že odpovedajú pravdivo a firma predstiera, že odpovediam verí.“

Aby bolo jasné... Každý zamestnávateľ má právo, ba až povinnosť, zisťovať atmosféru vo firme, náladu a názory svojich zamestnancov. Zamestnanci majú právo, ba možno až povinnosť, sa takéhoto prieskumu zúčastniť. Samozrejme, pri splnení základných podmienok. Otázky musia byť jasné, zrozumiteľné a jednoznačné, odpovede skutočne anonymné a skutočne dobrovoľné, zamestnanec sa nesmie báť odpovedať pravdivo a firma by nemala naháňať účasť a vyžadovať 'správny' výsledok kvôli dobrému postaveniu v koncernovej ligovej tabuľke. A navyše, mala by vnímať, priam tešiť sa, z každej spätnej väzby, najmä tej kritickej. Je to tak?

Listujem v starších odpovediach a výsledkoch prieskumu. Spomeňme si na ne spoločne. Možno sa hodia pri vyplňovaní tohtoročných odpovedí.


Návod na správne (áno, je to myslené ironicky) vyplnenie dotazníka ...


Keď sa budú v dotazníku pýtať, či rozumieme zmenám, ktoré sa dejú v našej spoločnosti, je zvykom napísať, že všetkým zmenám rozumieme. Do puntíka.

Ak sa opýtajú, či rozumieme stratégii Deutsche Telekomu, odpovedajme 'áno'. Mnohí sme predsa absolvovali obsiahle školenia, kde nám ju všetkým detailne vysvetlili a my sme jej nielen porozumeli, ale ju určite dokážeme na počkanie a podrobne každému aj zrozumiteľne vysvetliť. Nepochybujme o sebe.

Ak sa v dotazníku spýtajú, či si myslíme, že v koncerne všetci spolupracujú pre úspech celej skupiny, povedzme, že áno. Len si predtým spomeňme, že v Európe ku koncernu patrí aj sieť T-systems v desiatich krajinách, sedem nemeckých segmentov, pätnásť európskych telekomov od Holandska cez Španielsko, Maďarsko, Čiernu Horu až po Grécko a odpovedzme si, kedy a v čom tú spoluprácu a podporu cítime a vnímame.

Prichádza bonbónik, naše najúspešnejšie otázky. Keď sa spýtajú, ako zvládame zvyšujúcu sa pracovnú záťaž, odpovedzme, že ju zvládame v pohode. Na otázku ako splňujeme vysoké požiadavky na kvalitu našej práce napriek tejto zvýšenej záťaži, je jedinou správnou odpoveďou, že ju splňujeme hravo a úplne. A nezabudnime potvrdiť, že záťaž a pracovný čas nám bez najmenších problémov umožňuje udržiavať rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom.

Keď sa nás budú pýtať, či poznáme mnohé transformačné projekty DT a ST, ktoré nás tak spájajú a uľahčujú našu prácu, odpovedzme, že áno. Napokon, popri iných pracovných povinnostiach sa ich detailnému štúdiu a pochopeniu často a podrobne venujeme.

Čo sa týka interných procesov vo firme, tie pochváľme. Sú predsa bezchybné, jednoduché, jednoznačné, efektívne a bez náznaku byrokracie uľahčujú našu každodennú prácu.

Samozrejmosťou je primerané uznanie a odmena za prácu, jasná komunikácia nadriadených, dostatok príležitostí pre osobný i profesný rozvoj a zaregistrovali sme aj všetky potrebné zlepšenia pre prácu na základe výsledkov predchádzajúcich prieskumov. Takto treba odpovedať.

Odpovedzme na všetko, čo sa nás v dotazníku pýtajú. A odpovedzme pravdivo, úprimne. Presne tak ako po iné roky. Len pre úplnosť - najlepšie odpovede sú tie prvé, potom hneď tie druhé, ale je to skoro jedno, čo vyberieme, hlavne, aby to bolo v top2 odpovediach. To sa cení. Ak sa nám niečo nepáči alebo s tým nesúhlasíme, najlepšia je odpoveď tretia, stredná, tá alibistická. Štvrtú a piatu nikdy nevyberajme, len v mimoriadnych prípadoch, ešte by si niekto mohol myslieť, že s tvrdením nesúhlasíme...

Vtipné? Tragické?
Takto vyzerali naše najčastejšie - zaiste úprimné(?) a pravdivé(?) - odpovede v minulých prieskumoch. Možno je to tak. Ale akosi to nejde dokopy s tým, čo počas roka počuť od desiatok, stoviek ľudí. K tým istým témam. K pochopeniu smerovania firmy, k honbe za výnosmi, k riadeniu ľudí, k ich vyhadzovaniu, ku komplikovaným procesom, k narastajúcej záťaži, únave, k pocitom, že ľudia sú len číslom a nástrojom na zabezpečenie zisku.

Ak zvýšené požiadavky kvôli a napriek pokračujúcemu prepúšťaniu tak hravo a bez problémov zvládame a plníme, neprekvapí nás, že o rok budeme ešte vyššie požiadavky zvládať rovnako hravo a znova bez problémov. Len nás bude o pár stovák menej. Kedy a komu chceme konečne povedať, že čím ďalej, tým viac je menej oddychu, osobného voľna, radosti z práce, pribúdajú neplatené a skryté nadčasy, zvyšuje sa záťaž, robí sa za vyhodených kolegov, nevenujeme sa rodinám, sebe, zhoršuje sa nám zdravie, mnohí sú unavení, frustrovaní, apatickí, vyhorení...?

Znova máme príležitosť povedať pravdu. Tak ju povedzme. A stojme si za ňou. V dotazníku, pri práci, pred kolegami, pred nadriadenými, aj večer doma, či niekde pri pive. Ak sa ju povedať bojíme, radšej nepovedzme nič. Vôbec nič. Aleže vôbec nič. Lebo niekedy je dostatočnou odpoveďou aj mlčanie.

A ak existujú pravdy dve, rôzne, každá určená inému publiku, potom to naozaj nebude prieskum zamestnaneckej spokojnosti, názorov a nálady, ale stane sa tým, čo môžeme čítať v nadpise článkov tohto seriálu - prieskumom zamestnaneckej pretvárky a strachu.

Ale za to už nemôže firma ani jej manažéri, za to môžeme my všetci.
 


⇒ e-mail pre ďalšie podnety k téme: prieskum@oztelekom.sk

30.10.2017 - DL (25.04.2017, 04.11.2014)

ANKETOVÉ OTÁZKY

Pri uplatňovaní pružnej pracovnej doby a určení základného pracovného času preferujem interval:

9:00-14:30 hod. - súčasný stav (57%)
9:30-15:00 hod. - návrh ST (7%)
je mi to jedno (0%)
pružná pracovná doba sa ma netýka (14%)
9:30-14:30 hod. - alternatívny návrh (23%)
Počet návštev 1747311
Počet loginov 86400

 ZÚČASTNITE SA ANKETY

o navrhovanom posune základného pracovného času
pri pružnej pracovnej dobe