SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PKZ #02 - Príprava na vyjednávanie, podporu a protesty pokračuje

PKZ #02 - Príprava na vyjednávanie, podporu a protesty pokračuje

2.december 2018 / redakcia

Tak ako sme avizovali, tohto roku budeme o kolektívnom vyjednávaní na našom webe informovať podrobnejšie. O jednotlivých témach a bodoch zmluvy, o oficiálnych krokoch v rámci vyjednávania, ako aj protestných krokoch odborových zväzov či zamestnancov v prípade nedohody so zamestnávateľom.

Predovšetkým toto fórum bude slúžiť na oslovenie nielen členov Odborového zväzu Telekom, ale všetkých zamestnancov firmy, aby boli informovaní o stave vo vyjednávaní a mohli vhodným spôsobom prejaviť svoj názor, súhlas, nesúhlas či nespokojnosť. A všetci zamestnanci budú mať možnosť neanonymne podporiť kroky odborových zväzov, o ktorých budeme priebežne informovať.

Uvidíme, nakoľko ju všetci využijeme...


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní budú až do ukončenia vyjednávania
prístupné všetkým zamestnancom firmy a budú označené ikonou 'free'.

 

Doterajšie články o tohtoročnom kolektívnom vyjednávaní PKZ 2019-2020:


Čo sa udialo doteraz:

 • 9.11.2018 predložila strana zamestnávateľa písomný návrh znenia kolektívnej zmluvy, čím začalo tohtoročné vyjednávanie PKZ
 • 14.11.2018 sme prostredníctvom našej web-stránky infomovali o obsahu najdôležitejších bodov návrhu
 • 22.11.2018 zasadalo Predsedníctvo Odborového zväzu Telekom, ktoré:
  • prijalo predbežné stanovisko k predloženému návrhu PKZ
  • odsúhlasilo návrh hlavných bodov do znenia PKZ za OZ Telekom (finálne znenie návrhu bude dohodnuté na spoločnom stretnutí so zástupcami druhého odborového zväzu)
  • odsúhlasilo predbežný postup a návrh protestných krokov, ak budú potrebné, a spôsob ich komunikácie členom OZ Telekom a zamestnancom ST
  • schválilo a odsúhlasilo spôsob pravidelného informovania o stave a priebehu vyjednávania, vrátanie využitia web-stránky na aktiváciu protestných krokov, ak tieto budú potrebné
  • schválilo vyjednávačov za OZ Telekom
 • v 48. týždni zasadalo predsedníctvo druhého odborového zväzu, ktoré odsúhlasilo ich predbežné návrhy do znenia
 • bolo dohodnuté, že na spoločnom stretnutí zástupcov oboch odborových zväzov bude spracované spoločné stanovisko a návrh znenia kolektívnej zmluvy za stranu odborových zväzov.


Čo bude nasledovať:

 • 3.12.2018 sa uskutoční stretnutie zástupcov oboch zväzov (viď posledný bod predchádzajúceho odseku), na ktorom bude spracovaný spoločný návrh znenia PKZ
 • následné zaslanie stanoviska a návrhu PKZ za odborové zväzy zamestnávateľovi
 • určenie termínu 1.kola vyjednávania PKZ po dohode so zamestnávateľom.


Čo pripravujeme na web-stránku Odborového zväzu Telekom?

 • priebežnú komunikáciu pre zamestnancov Slovak Telekomu
 • uverejnenie hlavných bodov návrhu odborových zväzov
 • ďalšie informácie o obsahu a témach kolektívneho vyjednávania, zdôvodnenie niektorých návrhov
 • informáciu o možnostiach, ďalších krokoch a príprave podpory, resp. protestu zamestnancami Slovak Telekomu.
   


V téme kolektívneho vyjednávania, pochopiteľne, budeme pokračovať...

Počujeme čoraz viac hlasov o nespokojnosti, ochote a údajnej pripravenosti zamestnancov (nielen členov OZ) na prejavenie podporných, resp. protestných krokov, ba aj štrajku.

Kto chce, môže podporu prejaviť aj hneď. Zatiaľ na nečisto...

Absolútne anonymný súhlas si môže každý odskúšať zeleným palcom k tomuto článku. Aj to bude ukážka, koľko podpory budeme všetci ochotní prejaviť, keď to bude musieť byť aj s menom či podpisom pod svoj názor... Keď budete tento článok preposielať mailom svojim kolegom, informujte ich, prosím, že prístup naň majú všetci zamestnanci.

Držme si palce...

02.12.2018 - DL

Komentáre

Pridať komentár

Zatiaľ nebol pridaný žiaden komentár.

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 2154140
Počet loginov 101611