SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › Vyjednávanie Dodatku č.1 PKZ 2022 - pridajme trocha plynu...

Vyjednávanie Dodatku č.1 PKZ 2022 - pridajme trocha plynu...

22.apríl 2022 / redakcia

Od vzniku našej webovej stránky každoročne prinášame v primeranom rozsahu a vhodným spôsobom spracované informácie o priebehu vyjednávania podnikovej kolektívnej zmluvy. Keďže aktuálna kolektívna zmluva je platná na obdobie dvoch rokov 2021-22, resp. do konca marca 2023, vyjednávať sa tohto roku bude len mzdová časť kolektívnej zmluvy a zopár ďalších bodov, pri ktorých odborové zväzy navrhujú doplnenie, resp. úpravu ich znenia.

Informácie o kolektívnom vyjednávaní a niektoré súvisiace veci budú mať dočasne k dispozícii všetci zamestnanci ST bez potreby zadávania prihlasovacích údajov. Ani tohto roku však nebudeme uverejňovať detailné znenia článkov ani informácie z pozadia vyjednávania, sústredíme sa na obsah a potvrdené fakty z vyjednávania.


 

Upozornenie:

Články o kolektívnom vyjednávaní označené ikonou 'freebudú
až do ukončenia vyjednávania 
prístupné všetkým zamestnancom firmy. '2.kolo vyjednávania sa uskutoční 9.5.2022, v prípade potreby bude dohodnutý aj skorší termín.'

Týmito slovami sme ukončili informáciu o prvom kole vyjednávania Dodatku č.1 k PKZ 2021-22 (mzdy, hodnota stravných lístkov, drobné úpravy súčasného znenia), ktoré prebehlo 28.3.2022. Ten 'prípad potreby' sa čoskoro ukázal ako veľmi akútny a naliehavý... Preto sa ďalšie stretnutie uskutoční už tento pondelok, 25.apríla 2022.
 

ČO BOLO NA ZAČIATKU

Návrh dodatku predložili odborové zväzy dňa 9.marca, pričom sme vychádzali jednak z existencie už dohodnutého nárastu miezd vlaňajšou kolektívnou zmluvou, z posledných ukazovateľov vývoja ekonomiky a predovšetkým z postupne narastajúcej inflácie. A hoci vývoj inflácie už koncom roka ukazoval, že jej rast sa rozbehol, v korporátnej, vždy dosť nepružnej spoločnosti, sa - bohužiaľ - zbytočne argumentuje niečím 'očakávaným'. Oficiálna inflácia za rok 2021, s ktorou sa pri nárastoch miezd dá čiastočne narábať - čo aj každý rok robíme - bola vo výške 3,2% a, ako vždy doteraz, sme sa odrážali od faktov a potvrdených údajov, nie od tipu a predpokladu. Ale - to všetko bolo v dobrých časoch. A tie, ako vieme, nedávno pominuli... Nielen pre firmy, ale predovšetkým pre ľudí. 

Koncom februára začala na Ukrajine vojna a tá začala okamžite tlačiť čísla ešte rýchlejšie nahor... Všetci vieme, že to nie sú sezónne či náhodné vplyvy. Zatiaľ nekončiace boje a neistota vo svete nenasvedčuje tomu, že by sa vývoj mal čoskoro zvrátiť. V takejto situácii sa aj firma, ktorá plánuje personálne náklady na rok-dva dopredu, musí podriadiť zmene, ktorú nikto nečakal...


ČO SME PREDLOŽILI

Dodatok obsahoval niekoľko bodov (detaily nájdete v informácii o 1.kole vyjednávania), dnes sa však  budeme venovať len mzdám. A poodkryjeme čo-to aj z pozadia, prečo sme zvolili - s dnešnými neradostnými informáciami - na prvý pohľad nízke čísla možného nárastu.

Náš návrh vychádzal - ako som už spomenul - z už dohodnutého znenia, rozbiehajúcej sa inflácie a jej predpokladaného vývoja. Z Nemecka prichádzali správy, že akcionár či naša 'matka' sa nepripravuje na výrazné zmeny v mzdovej politike, a to nielen na Slovensku. Keďže v čase prípravy dodatku firma nijako nereagovala na naše otázky a požiadavky, že dohodnutý nárast budeme musieť prehodnotiť, náš návrh bol flexibilný, hovoril o vyššom náraste základov podľa dohodnutých princípov, možnej jednorazovej inflačnej 'odmene', a tiež zvýšení hodnoty stravného lístka. Na stretnutí sme podrobne objasnili všetky možnosti nášho návrhu - od 'inflačného' nárastu základov (cca 10%) až po mimoriadnu odmenu každému zamestnancovi vo výške základnej či skutočnej jednomesačnej mzdy. A všetky možné alternatívne kombinácie.

Firma ani na jeden z našich návrhov, resp. ich objasnenie nereagovala. Ani pozitívne, ani negatívne. Treba však povedať, že ani veľmi nemohla a nie(len) svojou vinou. Vieme, že takéto rozhodnutia - sme predsa v korporátnej firme - sa nerobia doma, ale niekde inde... Upozornili sme však firmu na to, že nespokojnosť ľudí je značná, so zvyšujúcou sa infláciou a jej dosahom do každodenného života ľudí bude narastať a my tomu určite nebudeme brániť.
 

A AKO BUDEME POKRAČOVAŤ (?)

V pondelok 25.apríla bude druhé kolo vyjednávania. Podmienky sa výrazne zmenili, tak na Slovensku, ako aj v celej Európe, vo všetkých číslach a ukazovateľoch, ktoré sa už nazad nevrátia ani zázrakom. Následky ruskej vojny na Ukrajine sa ešte len ukážu, dnešný nárast inflácie určite nie je na konci. Preto argument z 'dobrých čias', že netušíme ako sa bude inflácia vyvíjať, dnes neobstojí a naša strana bude jednoznačne trvať na tom, že bezpodmienečne treba toto zohľadniť pri dohode o náraste miezd.

Spotrebný kôš sa vždy z niečoho skladá. Na vysokej inflácii sa tentokrát podieľajú najdôležitejšie a najpotrebnejšie komodity, za ktoré platí a potrebuje ich každý človek, bez ohľadu na výšku mzdy - potraviny, energia, pohonné hmoty, bývanie. Úroveň inflácie dosiahla v marci takmer 10%, sme na šiestom mieste v eurozóne (po Litve, Estónsku, Holandsku, Lotyšsku a Španielsku), no veľmi za nami nezaostáva ani samotné Nemecko s infláciou ako je priemer eurozóny. A hoci sa nárast cien najviac dotkne tých, ktorých mzdy sú nízke, tentokrát to už - a budeme to neustále opakovať - pocítia všetci. Práve preto bude musieť byť nárast miezd smerovaný predovšetkým nielen do miezd celkových a tohtoročných, ale hlavne do základných miezd ľudí, ktorí pre túto firmu chcú a majú pracovať naďalej. Práve preto, že dnešná inflácia sa ich bude už týkať výrazne a natrvalo, mali by to vidieť na svojich základných mzdách.

Stále je v hre aj kombinácia zvýšenia miezd, čiže nárast základov a 'pomoc' formou jednorázovej odmeny, taktiež bude treba dohodnúť distribúciu nárastu základov (ani jedna strana nie je zástancom pravidla 'každému 10% do základu'), ale budeme trvať na tom, aby firma dala každému zamestnancovi, bez ohľadu na výšku jeho základnej mzdy a jeho zaradenie v štruktúre, taký nárast základov, ktorý zohľadní mieru inflácie v slovenskej ekonomike. A práve preto trváme aj na zvýšení hodnoty stravných lístkov.

Hovoriť dnes o očakávanej dohode či výsledku by bolo predčasné, ale vieme, čo chceme dosiahnuť, čo vlastne dosiahnuť musíme, ak nechceme, aby dnes - paradoxne v čase znižujúcej sa nezamestnanosti a v čase zvyšujúcej sa priemernej mzdy v národnom hospodárstve - našim zamestnancom klesala reálna mzda viac ako komukoľvek inému. Veríme, že tak naša firma, ako aj jej materská spoločnosť majú záujem o spokojného zamestnanca... Alebo nemajú? Treba povedať viac?


 

PODPORA KOLEKTÍVNEMU VYJEDNÁVANIU


Nie, dnes, nebudem písať, ako všelijako môžete podporiť naše vyjednávanie, kto chce vedieť ako, nájde si to v starších článkoch... Dnes možno nezaškodí trocha irónie. Hlavne pre všetkých tých, čo kričia, akí sú nespokojní, chcú štrajkovať, apelujú odvážnymi krokmi robotníkov a odborárov vo Volkswagene, US Steele či Jaguári...

Ďakujeme za vašu výraznú a neutíchajúcu podporu... To by ste neverili, radosť vyjednávať, keď sa tím vyjednávačov má o čo oprieť... Lebo tá silná nespokojnosť zamestnancov sa jednoznačne ukázala v zdrvujúcom počte 200 (slovom dvesto) podporných palcov pod prvým článkom o vyjednávaní a pri výzve o akú-takú podporu či vyjadrenie názoru...

Pri zhruba pätnásťnásobku počtu zamestnancov. Čo viac si priať, však? Hlavne, ak ide o absolútne anonymné prejavenie názoru... Ale veď sme na Slovensku, prečo sa čudovať? 


za kolektív vyjednávačov OZ Telekom
Drahoslav Letko, predseda OZ

22.4.2022 - DL

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 3206884
Počet loginov 118637