SpäťÚvodINFORMÁCIE - KOMENTÁRE › PETÍCIA - Vyjadrenie k vyjednávaniu PKZ ST, a.s. na roky 2019-2020

PETÍCIA - Vyjadrenie k vyjednávaniu PKZ ST, a.s. na roky 2019-2020

21.december 2018 / redakcia

Začalo to pár článkami o tom, čo sa na nás chystá a že sa treba mať na pozore. Pokračovalo pár slovami o nespokojnosti, strate ilúzií, vyčerpaní, končilo slovami o podpore, dôvere a o 'držaní palcov'. To bolo všetko.

Ale potom sa ozvali konkrétni ľudia s konkrétnou pomocou. Prebudili sme sa. Konečne. A začali sme premýšľať čo ďalej. Tu je výsledok.
 


 


PETÍCIA ZAMESTNANCOV Slovak Telekomu

K VYJEDNÁVANIU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY ST, a.s. na roky 2019-20

 

Dole podpísaní pracovníci Slovak Telekom, a.s. týmto vyjadrujeme protest voči firmou navrhovanému zneniu PKZ 2019-20 a vyjadrujeme podporu návrhom Odborového zväzu Telekom a SOZ PT k vyjednaniu PKZ.

Zdôvodnenie:

 • Zrušenie článku Ďalšie odstupné (ochranný preddôchodkový „dáždnik“ a vyplatenie čiastky 145€ / odpracovaný rok) považujeme za dehonestujúce voči všetkým dlhoročným pracovníkom tejto firmy. Od roku 2000, kedy Deutsche Telekom získal podiel vo firme, prešli títo pracovníci mnohými výberovými konaniami a celým spektrom zmien vo firme. Pri každej organizačnej zmene manažéri zdôrazňovali, aké sú zmeny potrebné a že pre efektívne fungovanie v konkurenčnom prostredí sú potrební iba tí najlepší. Tí tzv. „horší“ už dávno odišli s vyplateným odstupným a príplatkom za každý odpracovaný rok vo firme, teda s primeraným výrazným finančným ohodnotením za ich prácu.
  Za posledných 10 a viac rokov tu zostali a boli prijatí iba tí najlepší z najlepších. Miesto korektného ocenenia ich úsilia aj sumou vo forme ďalšieho odstupného sa pri ich prípadnom odchode dohodou manažment firmy rozhodne na nich šetriť veľmi nevhodným spôsobom. A to aj napriek tomu, že Slovak Telekom dosahuje jedny z najlepších výsledkov v rámci skupiny DT.

   
 • Dôrazne nesúhlasíme s návrhom a myšlienkou 0%-ného nárastu miezd na roky 2019 a 2020, ako aj so znižovaním sociálneho fondu. Je to v rozpore s každoročnými prehláseniami vedenia firmy o tom, akí sme úspešní, ako nám rastie zákaznícky potenciál, aký sme líder na telekomunikačnom trhu, atď... až po informácie, ako každoročne plníme a prekračujeme stanovené ciele. Nevidíme žiadny dôvod na to, aby Slovak Telekom musel realizovať úpravu uvedených článkov PKZ v dôsledku zlých výsledkov či nedostatku finančných prostriedkov a nedokázal zabezpečiť nárast miezd aspoň na úrovni inflácie.


V súčasnom období nedostatku odborne vyspelej pracovnej sily na slovenskom trhu a v čase výborných ekonomických výsledkov firmy považujeme navrhované úpravy PKZ za znevažovanie nášho viacročného úsilia pri plnení stanovených cieľov, ako aj za hazard s našou lojalitou k firme Slovak Telekom.

Týmto súčasne vyjadrujem plnú podporu zástupcom Odborového zväzu Telekom a SOZPT pri ich vyjednávaní s vedením Slovak Telekom. Svoju podporu potvrdzujem podpisom.



Text petície začali podpisovať z vlastnej iniciatívy v utorok 18.12.2018 zamestnanci v Košiciach na Poľskej a v regióne východného Slovenska. V stredu sa pripojili ľudia v Žiline na Rosinskej ceste, nasledovali technici po celom Slovensku a postupne prechádzame cez západné Slovensko až do Bratislavy, dnes až do budov Jarabinkova a Bajkalská.

Firemný návrh kolektívnej zmluvy zoškrtáva z jej súčasného znenia takmer všetky dohody z predchádzajúceho obdobia, ruší ďalšie odstupné a navrhuje nulový nárast mzdy. Ak sa toto všetko deje na pozadí blížiaceho sa hromadného prepúšťania desiatok ešte včera nepostrádateľných ľudí, za veľmi čudných organizačných a iných 'úsporných opatrení', ktoré sa v tejto firme pripravujú po príchode nových vizionárov, nečudo, že sa ľudia konečne prebudili.  Lebo pochopili, že sa pre niekoho stali obyčajným číslom, kusom, strojom na výrobu zisku. Ničím iným.

Rozhodli sme sa, že všetci zamestnanci ST, a.s. budú mať informácie o kolektívnom vyjednávaní dočasne voľne prístupné na webe Odborového zväzu Telekom. A svoj súhlas s obsahom petície môžu vyjadriť nielen podpisom do podpisového hárku, ale aj prostredníctvom nášho webu.


Ako pripojiť svoj podpis a vyjadriť súhlas s textom petície?

 • podpísaním petície
  - text petície spolu s podpisovými hárkami nájdete aj v priloženom súbore na stiahnutie pod týmto článkom
  - v niektorých regiónoch či budovách s väčším množstvom zamestnancov sa dozviete, kto podpisové hárky sústreďuje a zbiera, prípadne komu podpísaný hárok odovzdať (poteší nás, ak sa na zber prihlásia ďalší dobrovoľníci)
  - ak neviete, kto vo vašom okolí zbiera podpisy, Vami podpísaný hárok je možné oskenovať a zaslať na e-mail oztelekom@oztelekom.sk
 • elektronicky
  - priamym zaslaním podporného e-mailu zo svojho firemného mailu na e-mailovú adresu Odborového zväzu Telekom (peticia-pkz2019@oztelekom.sk) prostredníctvom nášho webu  (viď info červeným textom nižšie), táto možnosť platí aj pre tých, ktorí už podpísali podpisový hárok.


V prvý deň podpísalo petíciu 170 zamestnancov v budove Košice_Poľská a 70 zamestnancov v budove Žilina_Rosinská.

Na našej webovej stránke budeme priebežne informovať o počte ľudí, ktorí podpisom i elektronicky prejavia svoj súhlas s textom petície a vyjadria podporu vyjednávačom OZ.
 



Kliknutím na ikonu a zaslaním e-mailu zo svojho firemného mailu vyjadríte osobnú podporu vyjednávačom za odborové zväzy a vyjadríte súhlas s obsahom petície.

21.12.2018 - DL

Súbory na stiahnutie

ANKETOVÉ OTÁZKY

Počet návštev 2446251
Počet loginov 107658